Middle East Armenian Portal
Home News   Forums   Articles Directory Links Downloads Photos Services Events Calendar About us  
Forums > Pan-Armenian: What's wrong with hating Turks after what they have done to us?
 

Pan-Armenian: What's wrong with hating Turks after what they have done to us?
Posted: Friday, May 25, 2007
Hating the Turks could be a justified act considering what they have done to us and the continuous practice of denial of our rights for many decades. But should we go ahead and allow hatred to color our views? There is a saying that hatred breeds hatred. By hating the Turks we might stop thinking objectively.
 
So what can we do in order to avoid falling in the trap of the inhuman act of hating, while on the other side our ancestral rights are not yet established or recognized in Turkey and the Turkish authorities continue to deny the fact of the Genocide and fuel hatred in the Turkish population against whatever Armenian (after all Turkish-Armenian journalist Hrant Dink was victim of such an act, because he dared to talk about his identity).
 
What is your reaction if you meet an ordinary Turk? Do you want to learn about his or her attitude towards the Armenians and the Armenian Genocide before making up your mind about possible friendship?
See other topics at: Azad-Hye Forums
 
Post your opinion here. We will send your posting to all the members of Azad-Hye and invite them to place their comments in return.

Comment 3

Parevner... I'm Turkish Armenian. Normally I'm living in Turkey but now I'm in Lithuania for my study programme. Yes you're right. There are too many people in Turkey who hate us but most of them are ignorant people. They have no idea about what is Armenian. They know just something from their parents. We are not Muslim (although most of them do not know what is Christian, is it good or not?), and there is a big problem called Genocide. If you want to ask more just write me or find me on Facebook sevagislek@gmail.com

Sirov...


Posted by: Sevag Islek   on Friday, October 07, 2011

Comment 2

Բարեւ Հայեր,

Ես Հայաստանաբնակ Արեւմտահայ եմ: Իմ կարծիքը թուրքերի մասին այն է, որ մենք շատ ենք սխալուել մեր պատմութեան ընթացքում, գոնէ այս անգամ չսխալուենք, չհաւատանք, չվստահենք, չխաբուենք: Մեր դիւանագիտութիւնը այնքան թոյլ է, որ հաստատ պարտուելու է թուրքական դիւանագիտութեան դիմաց:

Մեզ պէտք է առաջինը, մեկուսանալով հանդերձ ուժեղանանք, սովորենք, աճենք, այնուհետեւ բանակցենք:

Ատելութիւնը չարիք է, բայց ներողութեան բացակայութեան պայմաններում ինչ որ մի կայծ պէտք է մեզ զգոն պահելու համար:

Լինենք միասնական:

Սիրով՝

Րաֆֆի Ջանեցեան

Երեւան, Հայաստան


Posted by: Raffi Janesian   on Tuesday, June 09, 2009

Comment 1

I can never hate Armenians and Armenians needn't hate Turks because we are the intermingled people like the fingers in a glove.

Posted by: Ahmet Dursun Atilgan   on Saturday, January 03, 2009Leave a comment
Name (required)
Email (will not be published) (required)
Website
Security Code Image   (Enter the code)


Bookmark and Share


Announcements
Azad-Hye Diary
UAE ArmeniansHome · News · Forums · Articles · Directory · Links · Downloads · Photos · Services · Diary · Events Calendar · About Us

Copyright © Azad-Hye, 2003-2009. All Rights Reserved.