Middle East Armenian Portal
Home News   Forums   Articles Directory Links Downloads Photos Services Events Calendar About us  
Forums > Pan-Armenian: Investment in Armenia
 

Pan-Armenian: Investment in Armenia
Posted: Saturday, May 10, 2008

Here is a place to discuss investment opportunities in Armenia.  It is important to tie Armenians with the homeland with economic bonds, parallel to the emotional ones.

See other topics at: Azad-Hye Forums 

Post your opinion here. We will send your posting to all the members of Azad-Hye and invite them to place their comments in return.

 

Comment 4

Բարեվ Ձեզ, Ես Աշոտն եմ, փնտռում եմ բիզնես գործընկերներ, ունեմ բիզնես ծրագիր տրանսպորտի ոլորտում՝ մոտ 100000 ԱՄՆ դոլլարի եվ հյուրանոցային   ոլորտի բիզնես ծրագիր՝ Հայաստանի հյուսիսում:

Ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար գրեք իմ փոստին.

Հարգանքներով՝ Աշոտ

Hello My name is Ashot ,

I live in Armenia, I have business project on the transportation field at the amount about US$ 100.000.

Also have business project in tourism and hotel in the north of Armenia. Please conatct me via email if there are any offers.

Best Regards,

Ashot

taxiashot@yahoo.com


Posted by: Ashot   on Friday, March 18, 2011

Comment 3

Hello, my name is Ashot, i live in Armenia, I am looking for business partners(companions) in Tehran, Iran and in Iraqi. We import digital taximeters from Korea and install them in any make and model.If there are any people interested in this business offer,conact me `

taxiashot@yahoo.com

Ashot


Posted by: Ashot   on Tuesday, March 15, 2011

Comment 2

Բարև Ձեզ: Ես Գրիգոր Վարդանյանն եմ, բնակվում և արարում եմ հայրենի հողում`Հայաստանի Հանրապետությունում: Աշխատում եմ գիտության բնագավառում, մասնագիտությամբ արևելագետ եմ, սակայն զբաղվում եմ նաև բիզնեսով: Առաջարկում եմ հետաքրքրվածներին համագործակցել ինձ հետ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքում բնական հյութերի միջին հզորությամբ գործարանի շահագործման գործում: Նշեմ, որ տվյալ մարզում կարելի է ունենալ խնձորի, հատապտուղների` սև և կարմիր հաղարջ, մորի, ելակ, գազարի, մասուրի, սալորի, ծիրանի և այլ մրգերից ստացվող հյութերի արտադրություն:Ցանկացողները կարող են արձագանքել իմ հասցեին և հեռախոսահամարին:

e-mail vardanyangrigor@rambler.ru

telephone - 0037493187755

  


Posted by: Grigor Vardanyan   on Wednesday, June 17, 2009

Comment 1

My name is Aida Grigorian. I am from Ukraine, Odessa. I am  always glad to meet Armenians wherever they are. For those who intend to make investment in Armenia, I have an offer. I have a 14,5 ha land not far from Echmiadzin, which can be used for a nice cottage complex with golf club or simply be used in agricultural purposes. It's really a picturesque view of Ararat. I would never sell it if I had enough money for realization of my dreams.

For more detailed information you can write me on my e mail

My best regards,

Aida

aidagrigorian@rambler.ru


Posted by: Aida Grigorian   on Saturday, May 10, 2008Leave a comment
Name (required)
Email (will not be published) (required)
Website
Security Code Image   (Enter the code)


Bookmark and Share


Announcements
Azad-Hye Diary
UAE ArmeniansHome · News · Forums · Articles · Directory · Links · Downloads · Photos · Services · Diary · Events Calendar · About Us

Copyright © Azad-Hye, 2003-2009. All Rights Reserved.