Middle East Armenian Portal
Home News Forums Articles   Directory   Links Downloads Photos Services Events Calendar About us  
Directory
 


Shahe Aharonian

Shahe AharonianBorn in 1954, Shahe Ahronian is the son of known Armenian political figure and ADLP (Ramgavar Party) ideologist Kersam Aharonian.

After graduating from AGBU Hovagimian-Manugian school in Beirut, he follows business studies in Haigazian College and graduates as Bachelor of Arts.

He has been member of ADLP, "Armenia Fund", Board of Trustees of both Tekeyan School and Armenian Evangelical College.

He has written many articles in Zartonk daily.

Full text in Armenian:

Շահէ Ահարոնեան (1954-1997)

Ծնած է Պէյրութ, 1954ին։

Որդին է հանրածանօթ ազգային-հասարակական գործիչ, ՌԱԿի տեսաբաններէն, պատմաբան ու խմբագրապետ, ողբ. Գերսամ Ահարոնեանի ու երաժշտագէտ-մանկավարժ, արուեստագէտ Տիկ. Սոնա Ահարոնեանի (Վարդապետեան)։

Նախնական ուսումը ստացած է ՀԲԸՄիութեան Երուանդ Տեմիրճեան նախակրթարանի մէջ, ապա աւարտած է ՀԲԸՄիութեան Յովակիմեան-Մանուկեան մանչերու երկրորդական վարժարանը։ Իսկ համալսարանական ուսումը ստացած է Հայկազեան Քոլէճին մէջ, մասնագիտանալով առեւտրական վարչագիտութեան մէջ, տիրանալով Պսակաւոր Արուեստից վկայականին։

Կանուխէն մասնաւոր հետաքրքրութիւն ցոյց տուած է ազգային-հայրենական, քաղաքական ու պատմական հարցերուն։ Զինուորագրուելով ՌԱԿի, իր առաջին գործունէութիւնները սկսած է ՌԱԿ Մկրտիչ Փորթուգալեան Ուսանողաց Ակումբէն ներս, իբրեւ գործօն անդամ եւ պատասխանատու։

Կեանքի ասպարէզ ընտրած էր տեղական դրամատուն մը, ուր շուտով հասած է պատասխանատու դիրքի, միշտ իր կապը պահելով ազգային ու մանաւանդ Հայ Դատին հետ։

Սակայն կը թուի թէ իր կոչումը տարբեր էր, որովհետեւ պայմանները այնպէս դասաւորեցին, որ ան նոր ասպարէզ գտաւ տեղական Սաութ Էլ-Ուաթան ռատիոկայանին մէջ, որպէս քաղաքական տեսաբան՝ շատ յաճախ իր հաղորդումները նուիրելով Հայ Դատին, Արցախին, Հայաստանին եւ ընդհանրապէս հայ ժողովուրդին։

Իսկ երբ ակամայ փակուեցաւ այդ կայանը, ան եկաւ իր հարազատ տունը՝ ՌԱԿ, ուր գրաւեց բազմաթիւ պատասխանատու պաշտօններ, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան ատենադպիր, վարիչ տնօրէն կուսակցութեան։

Զարթօնք օրաթերթի ընտանիքին մաս կազմեց իբրեւ բեղուն հրապարակագիր մը ու մնայուն գրիչ մը, ստորագրելով բազմաթիւ շահեկան յօդուածներ։

Եղաւ Միջ-կուսակցական ժողովներու մէջ ՌԱԿը ներկայացնող գլխաւոր դէմքերէն մէկը։ Անդամ էր Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամին, իբրեւ ՌԱԿի ներկայացուցիչ։ Եղած էր գործօն վարչական մը Թէքէեան վարժարանի ու Հայ Աւետարանական Քոլէճի հոգաբարձութեանց։

Շուտով պիտի արժանանար ՀԲԸՄիութեան կրկնակի վեթերանի կոչումին:

Read also: Որեւէ կողմ չնեղացնելու փորձով...

 
Bookmark and Share


Announcements
Azad-Hye Diary
UAE Armenians


   


Home · News · Forums · Articles · Directory · Links · Downloads · Photos · Services · Diary · Events Calendar · About Us

Copyright © Azad-Hye, 2003-2009. All Rights Reserved.