Middle East Armenian Portal
Home News Forums Articles   Directory   Links Downloads Photos Services Events Calendar About us  
Directory
 


Hagop Djelalian

Hagop DjelalianGreek Armenian poet and thinker. Has studied in the Mekhitarian College in Italy.

Since 1980s he has been translating Armenian poetry and other works to Greek language and vice verca.

He lives in Athens and visits Armenia and Middle East from time to time.

Below are three pieces related to his works, as follows:

a) Translation of a poem written by Yiorgios Souris dedicated to Armenian thinker Dikran Yergat.

b) Report about a translation work undertaken by Hagop Djelalian from Greek to Armenian related to the history of Armenians in Komotini.

b) Report about translation work undertaken by Hagop Djelalian from Armenian to Greek about the memoirs of Haroutioun Kambourian related to the catastrophe of Smyrna. 


Յայտնի եգիպտահայ մշակութային եւ հասարակական գործիչ Տիգրան Երկաթին նուիրուած բանաստեղծութիւն:

Հեղինակ յոյն բանաստեղծ Եէորկիոս Սուրիս: Հայերէնի թարգմանուած Յակոբ Ճէլալեանի կողմէ:

ՏԻԳՐԱՆ ԵՐԿԱԹԻՆ
 
Վսեմամիտ դու հոգի, որ քու իրանդ պստլիկ
Հսկայ մարմին դարձուցիր՝  շնորհներով զարդարուն,
Հոգի, որ դու ըմպեցիր ըստրկութեան դառնութիւն
Ըղձանքներով բորբոքուն  քու տարիքիդ մէջ ծաղիկ:
 
Արդ կը թռչի լուսաւոր, դէպի ազատ հովիտներ,
Պարթենոնի կուսութեան մէջ ըսպիտակ,ուր ողբաց
Երկու ազգի վիշտերով, ցաւը երկու հայրենեաց
Ան, որ երբեք կլափէն ոճրագործի չէ խրտչեր:
 
Ան վարդերուն կեանք տուաւ ու բոյր սփռեց ամէնուր.
Թռչէ, թեւ տուր սրտերուն, մարմիններովն ալ ոյժ տուր:
Խեղճ մայրդ լուռ կը  ցանէ մեր շուշանները վրադ
 
Մինչ քու յետին ոստումիդ կը հետեւի ակնադէտ.
Արդ ստրկացած քու երկրի արիւնաներկ ողբին հետ
Թռչէ ազատ, անկաշկանդ եւ առանձին, դու Երկաթ:
 
ԵԷՈՐԿԻՈՍ ՍՈՒՐԻՍ
Թրգն. Յակոբ Ճէլալեան
Աթէնք, Մայիս 7, 2010Գոմոթինիի հայերը գրքի ներկայացումը Աթէնքի մէջ (Յունաստան)

Ելոյթ կ՛ունենայ գիրքին հայերէնի թարգմանիչ Յակոբ Ճէլալեան

Արարատ մարզական եւ մշակութային միութեան եւ Համազգայինի Շրջանային վարչութեան միատեղ գործակցութեամբ՝ Փալէօ Ֆալիրոյի Քորալ պանդոկի սրահներէն մէկուն մէջ, տեղի ունեցաւ ՜՜Գոմոթինիի հայերը՝՝ վերտառութեամբ գրքի ներկայացումը, այլ խօսքով շնորհահանդէսը աթենահայ հասարակութեան։

Ձեռնարկին ներկայ էին Թեսաղոնիկէի, այլեւ Արեւելեան Թրակիոյ եւ Մակեդոնիոյ քաղաքներու մէջ ծնած, մեծցած ու ապա պայմաններու բերումով Աթէնք եւ շրջանները հաստատուած մեծաթիւ հայեր եւ մշակութասէր եւ գրասէր հասարակութիւն մը։

Ձեռնարկին հովանաւորութիւնը ստանձնած էին Ռոտոփի-Էվրոս նահանգապետարանի ինքնակառավարման եւ Արեւելեան Թրակիոյ եւ Մակեդոնիոյ գրասենեակները եւ Գոմոթինիի հայ համայնքը։

Երեկոյի բացումը կատարեց Համբիկ Յովսէփեանը, որ շնորհակալութիւն յայտնեց ներկաներուն եւ ի մասնաւորի Ռոտոփի-Էվրոս նահանգի նահանգապետին, պարզելով ձեռնարկի շարժառիթը եւ ապա հրաւիրեց Էվրոսի նահանգապետը՝ Արիս Եանաքիտիս, որ ողջունեց ձեռնարկը եւ գնահատեց տարուած աշխատանքը։ Ապա փրոֆ Եորղոս Մինոփուլոս խօսեցաւ գրքի ընդհանուր բովանդակութեան մասին, մանրամասնօրէն անդրադառնալով անոր պատրաստութեան եւ հրատարակչական աշխատանքներուն։

Դասախօսութեամբ մը հանդէս եկաւ նաեւ Տիմոքրիթիօ համալսարանի դասախօս՝ Գոնստանտինոս Խածոփուլոս, նշելով նման յոյժ կարեւոր գործի մը հրապարակումը հաւաքականութիւններու կեանքէն ներս, որը հարուստ ատաղձ կրնայ մատակարարել յառաջիկային այլ հրատարակութիւններու համար եւ թուեց գրքի խմբագրման առիթով աղբիւրներ հաւաքելու դժուարութիւնները։

Գրքի հրատարակչական աշխատանքներուն անդրադարձաւ բանասէր-հրատարակիչ տիկ. Ճէնի Քացարի-Վաֆիատի, որ գործին հմուտ ըլլալով, երկար ուսումնասիրութեամբ մը ծանրացաւ նման լուրջ եւ ժամանակ պահանջող հրատարակութեան մը մանրամասնութիւններուն եւ յոյս յայտնեց, որ յառաջիկային գուցէ կարելիութիւնը ստեղծուի միւս քաղաքներու հայութիւնը ներկայացնող այլ հրատարակութիւններ եւս առանձին հատորներով հրատարակելու։

Ապա Գոմոթինիի Մշակութային միութեան ատենապետուհի մանկավարժ տիկին Ճէնի Գասապեան, խօսեցաւ գրքին տուն տուող պատճառներուն եւ նման հրատարակութեան մը հրամայական անհրաժեշտութեան մասին, կորուստէ փրկելու համար գաղութի մը կեանքի պատմութիւնը, որը երկար տարիներ խլած էր նախաձեռնողներէն։

Գլխաւոր բանախօսներէն ետք, գրաւոր իր մտածումներն ու թելադրանքները ներկաներու սեփականութիւնը դարձուց գիրքը հայերէնի թարգմանող՝ Յակոբ Ճէլալեան։ Ձեռնարկի փակումէն առաջ, յանուն Յունաստանի Հ Հանրապետութեան դեսպանատան, հայերէնով՝ իր խօսքը փոխանցեց դեսպանութեան խորհրդական Աշոտ Գրիգորեան, ողջունելով ձեռնարկը եւ նախաձեռնութեան հեղինակները, մաղթելով նորանոր յաջողութիւններ։

Նշենք թէ երեքլեզուեան սոյն հատորը կը բովանդակէ 546 էջ. անոր պատրաստութեան համար իրենց սիրայօժար ներդրումը կատարած են հայ եւ յոյն մտաւորականներ։

Շնորհահանդէսի վերջին բաժինը եղաւ պատշաճ հիւրասիրութիւն մը որուն ընթացքին ներկաներուն առիթ տրուեցաւ մօտենալու գրքերուն եւ գնումներ կատարելու եւ միաժամանակ շնորհաւորելու գործին հեղինակները։

Քաղուած Վատիկանի Րատիոկայանի կայքէն, 23 Փետրուար 2010Յակոբ Ճէլալեան հայերէնէ յունարէնի կը թարգմանէ Զմիւռնիոյ աղէտին վերաբերող յուշագրական գործ

ԱԹԷՆՔ.- Յունական Ցուքաթու հրատարակչատան կողմէ լոյս տեսած է յունահայ Յարութիւն Գամպուրեանի յուշագրութիւնը՝ Յուշերու գերին խորագիրով:

Յունարէնի թարգմանութեան աշխատանքը, զգայուն հարազատութեամբ, կատարած է Յակոբ Ճէլալեան: Հեղինակը կը ներկայացնէ Իզմիրի աղէտին յաջորդող ողբերգական օրերը եւ թուրքերուն կողմէ գործադրուած բարբարոսութիւնները: Իր նախաբանին մէջ ան կը նշէ, թէ գիրքի բովանդակութիւնը վէպ մը չէ, այլ վաւերագրական ներկայացումը՝ պատմական բոլոր եղելութիւններուն ու դէպքերուն, որոնք պատահեցան հայութեան եւ Իզմիրի յոյն բնակչութեան դէմ:

Յ. Գամպուրեան իր գերութեան շրջանէն փրկուելով եւ Յունաստան ապաստանելով՝ իր արհեստի կողքին ժամանակ կը տրամադրէ բանաստեղծական հետաքրքրութիւններուն: 1933-1936թ. գրի առած է իր գերութեան շրջանի յուշերը Դէպի Գողգոթա խորագիրով, սակայն մինչեւ իր մահը՝ 1978թ., որեւէ փորձ չէր կատարած իր գրութիւնը հրատարակելու համար:

Գիրքին նուիրուած շնորհահանդէսը տեղի ունեցաւ Աթէնքի մէջ, 11 Յունիս 2008ին:

Ասպարէզէն քաղուած (11 Յունիս 2008)

 
Bookmark and Share


Announcements
Azad-Hye Diary
UAE Armenians


   


Home · News · Forums · Articles · Directory · Links · Downloads · Photos · Services · Diary · Events Calendar · About Us

Copyright © Azad-Hye, 2003-2009. All Rights Reserved.