Middle East Armenian Portal
Home News Forums   Articles   Directory Links Downloads Photos Services Events Calendar About us  
 
Articles > Social Media > Facebook Լա՞ւ թէ վատ բարեկամ.


Zarmig Boghikian finds that Facebook is useful in connecting people and exchanging views and opinions. Facebook is an easy tool for expressing oneself. The individual can be the storyteller and not just the end recepient. He can write about anything that comes into his mind.

Addiction is seen as one of the major problems of using Facebook. Some people give more than 5 hours daily for checking their Facebook account. Students can be affected easily and their performance may deteriorate. This can affect also the overall health situtation. The individual becomes involved in a curious behavor of following the whereabout of other individuals. Facebook can create a self-contained and socially detached individual who preferes electronic interaction instead of face-to-face contacts.

People in charge in our Armenian organizations can interfere creating oppotunities for healthy and contructive discussions on Facebook benefiting all users, Boghikian concludes.

Գրեց` Զարմիկ Պօղիկեան

Ֆէյսպուք հասարակական ցանցը դարձած է յատկապէս երիտասարդներուն ու պատանիներուն ամէնօրեայ ընկերակիցը, հաղորդակցութեան ամէնամատչելի եւ հետաքրքրական միջոցներէն մէկը։

Հասարակական այս ցանցը հնարաւորութիւն կուտայ ընկերներու եւ բարեկամներու հետ փոխանակելու կարճ հաղորդագրութիւններ, գրառումներ, լուսանկարներ եւ տեսանիւթեր, ինչպէս նաեւ տեղադրելու այլ կայքերու յղումներ եւայլն։ Գլխաւոր էջի վրայ կ՛երեւան բոլոր ընկերներու վերջին գրառումները՝ լրահոսի տեսքով։ Ընկերները հնարաւորութիւն կ՛ունենան ընդունելու, մեկնաբանելու եւ իրենց մնացեալ ընկերներուն հետ փոխանակելու տուեալ գրառումները։

Ֆէյսպուքի մէջ կարելի է ստեղծել նաեւ խումբեր, էջեր եւ հարցումներ, որոնց կրնան անդամակցիլ, բաժանորդագրուիլ եւ պատասխանել այլ օգտատէրեր։

Թէեւ Ֆէյսպուքը ունի գաղտնապահութեան քաղաքականութեան հնարաւորութիւն, որուն շնորհիւ կարելի է որոշել օգտատէրի ո՞ր տեղեկութիւնները հասանելի դարձնել որոշ անհատներու համար եւ ո՞ր տեղեկութիւնները ոչ, սակայն ի հարկին, համացանցի մասնագէտներուն համար դժուար չէ իւրաքանչիւրի էջի վրայ տեղադրուած որեւէ տեղեկութիւն բացայայտելը։ Այնպէս որ Ֆէյսպուքի օգտագործման ընթացքին տեղեկութիւններու փոխանակման մէջ զգուշութիւնը անհրաժեշտ է։

Հասարակական այս ցանցը բնականաբար իր դրական յատկանիշները ունի, որովհետեւ անոր շնորհիւ աշխարհի տարբեր անկիւնները գտնուող մարդիկ հաղորդակցութեան մէջ կը մտնեն, կը փոխանակեն մտքեր ու գաղափարներ, հետեւաբար անհատին դիմաց բացուող տեղեկատուութեան դաշտը անծայրածիր կը դառնայ։ Ան կը ծառայէ նաեւ ծանուցողական եւ ճանաչողական նպատակներու, այսօր գրեթէ բոլոր զլմ-ները (զանգուածային լրատուամիջոցները), առեւտրական հաստատութիւնները, միութիւնները Ֆէյսպուք-ի վրայ ունին իրենց էջը, որուն միջոցաւ աւելի հասու կը դառնան հանրութեան եւ իրենց քարոզչական աշխատանքը աւելի լայն մասշտապներով կը յաջողին կատարել։ Հասարակական այս ցանցի արագընթաց տարածման հիմնական պատճառներէն մէկը այն է, որ ան միջոց է յատկապէս երիտասարդութեան մօտ՝ խօսքի ազատութեան ու ինքնարտայայտման։ Այստեղ լուրի աղբիւրը յստակ չէ, անհատը ինքն իսկ կրնայ ստեղծել լուրը եւ տարածել զայն, առանց լրատուութեան մասնագիտական կանոններուն եւ կաշկանդումներուն ենթարկուելու։ Այս ազատութիւնը սակայն, Ֆէյսպուքի-ի մոջոցով տարածուած լրատուութեան ճշմարտացիութիւնը թէական կը դարձնէ։

Ահա թէ ինչու՞ Ֆէյսպուքը ունի նաեւ իր բացասական կողմերը։ ան երիտասարդութեան հասնելու ամէնէն մատչելի ձեւն է, հետեւաբար ինչպէս դրական այնպէս ալ բացասական նպատակներով զայն օգտագործողները պիտի կարենան դիւրաւ հասնիլ պատանիներուն եւ երիտասարդներուն եւ բարոյալքումի տանող գաղափարներ, տեսանիւթեր, արտադրութիւններ տարածել երիտասարդական շրջանակներու մէջ։

Վերջին տարիներուն վկայ եղանք նաեւ, այսպէս կոչուած՝ արաբական գարունի տարբեր հանգրուաններուն, այս ցանցի միջոցաւ տարածուող ցոյցի հրաւէրներուն, սպառնալիքներուն, կեղծ լուրերուն, կեղծ տեսանիւթերուն եւ բոլոր այն միջոցներու օգտագործումին, որոնք մարդոց ուշադրութեան կիզակէտը կողմնորոշելու կը ձգտէին մերթ ճշմարիտ, մերթ խաբուսիկ պատկերներով ու հրահրիչ կոչերով։

Մեր միջավայրին մէջ եւս նկատելի է երիտասարդութեան որոշ տոկոսին կողմէ երբեմն մոլութեան հասնող կապուածութիւնը այս ցանցին։ Այս մէկը ոչ թէ զրպարտութեան, այլ՝ ծնողներու հետ յաճախակի հանդիպումներու ընթացքին իմացած տեղեկութիւններուս լոյսին տակ կը նշեմ։ Յատկապէս ուսանողութեան մօտ Ֆէյսպուքի երկարաժամ օգտագործումը (օրական 4-5 ժամ ձմրան օրերուն) իր ժխտական անդրադարձը կ՛ունենայ քանի մը տուեալներով։

Նախ՝ ան ուսանողը ետ կը պահէ իր դասերէն, երկրորդ՝ կը փթացնէ անոր ուղեղը եւ կը թուլացնէ կեդրոնացման կարողութիւնը դասերու ընթացքին։ Իսկ ամէնէն կարեւորը՝ երիտասարդ ուսանողը կը ներգրաւէ ուրիշին նկատմամբ տեղի- անտեղի հետաքրքրուածութեան հիւանդագին սովորութեան, աւելին՝ ան կը սկսի ազդել անոր առողջութեան վրայ, որովհետեւ երկար ժամերով անշարժ նստիլը համակարգիչին կամ բջիջային հեռախօսին մօտ օրկանիզմը ծուլութեան կը վարժեցնէ ։

Ֆէյսպուքի երկարաժամ օգտագործումով պատանին եւ երիտասարդը աստիճանաբար կը դառնան ինքնամփոփ, մեկուսացած, եւ կը հեռանան իրենց ընկերային միջավայրէն, զայն փոխարինելով Ֆէյսպուքի-ի անտեսանելի միջավայրով։

Այնուամենայնիւ, կարելի չէ ուրանալ հասարակական նման ցանցերու ներգործութիւնը մեր կեանքէն ներս, սակայն այդ ցանցերէն կարելի է օգտուիլ, առանց անոնց կոյր գերին դառնալու։

Այս բոլոր դրական ու բացասական տուեալները նկատի ունենալով մեր փափաքն է, որ երիտասարդ սերունդները այս ցանցերէն օգտուին իրենց գիտելիքները հարստացնելու, բազմակարծութեան ընձեռած հնարաւորութիւններէն օգտուելով՝ իրենց մտահորիզոնը ընդլայնելու, նորութիւններուն հետամուտ ըլլալու եւ այդ նորութիւնները իրենց զարգացման գործընթացին ի սպաս դնելու համար եւ ոչ թէ հասարակական ցանցերը միայն ժամանցի համար օգտագործելով մոլութեան հասնելու։

Պատասխանատու մարմիններ եւս, դիտորդի դերին մէջ կենալու փոխարէն, կարելիութիւն ունին այս ցանցերուն միջոցով երիտասարդութիւնը հրաւիրելու ազգային, ընկերային եւ մշակութային հարցերու, երեւոյթներու շուրջ քննարկումներու, աստիճանաբար աւելի նպատակաուղղուած դարձնելու հայ երիտասարդութեան մասնակցութիւնը նմանատիպ ցանցերուն։

Հալէպ - 2012


Added: Friday, July 20, 2012
Hits: 2899
Comments: 0
[ Back to Article Index | Post Comment ]


        Print
 
Bookmark and Share


Announcements
Azad-Hye Diary
UAE Armenians


   

Home · News · Forums · Articles · Directory · Links · Downloads · Photos · Services · Diary · Events Calendar · About Us

Copyright © Azad-Hye, 2003-2009. All Rights Reserved.