Middle East Armenian Portal
Home News Forums   Articles   Directory Links Downloads Photos Services Events Calendar About us  
 
Articles > Armenians in UAE (Diary Archives since 2007) > 03 May 2010 - 22 August 2010

Dual citizenship process: What should I do in OVIR? Sunday, August 22, 2010

Question: The Embassy told me that I was approved for the Armenian citizenship and my next step should be to go to OVIR (Passports and Visas Police Directorate on Mashdots Street in Yerevan) and give them my file number. What should be my next step?

Until recently (June 2010) applicants were obliged to register themselves in the local registry office of their chosen home address. Fortunately, this complicated procedure is not required any more.

1) For female applicants: Submit the passport application to the OVIR officer. The officer will define a day (usually in the coming 3 working days) to take the oath, sign the documents and receive the passport as a citizen of Armenia
 
2) For male applicants: The officer will give you a notification letter addressed to Army. You need to enlist yourself as army reserve and provide OVIR with the relevant document issued from the Army. According to some reports it is taking from 3 to 30 days. More transparency and efficiency is needed. 

Normal passports cost about US$ 15, while urgent passports cost about US$ 60 (although in most cases, as first-time applicant, you cannot practically benefit from the urgent option).

Note that OVIR officers are able to locate your file based on your name; a practice useful in case you do not remember your file number or are not notified by the Embassy with your number.  

The queue in OVIR (in front of Arevik Petrosyan's office) is out of control and lacks administrative coordination. People with trivial enquiries and others with major issues stand in the same queue, often returning back to the same queue more than once on a given day. Take with you a bottle of water and be very patient. Try to arrange babysitting for your children, as there are no provisions for kids or pregnant women or senior individuals.

The most interesting moment in this process is the oath taking ceremony. Do not let documentation technicalities spoil your genuine feelings related to the moment. 

Read more: Embassy of Armenia in Abu Dhabi starts accepting citizenship applications


Duty free thieves arrested Friday, August 20, 2010

Dubai Duty Free ShopsThe Department of Criminal Investigation arrested an Armenian gang of two women and a man who stole from duty free shops at airports in several countries.

A woman-like walk by a suspect gave the criminals’ away and opened them to monitoring by the police. The modus operandi of the gang was to steal jewels from duty free shops and fly out.

Police tracked the suspects and surveillance cameras showed a man who walked like a woman. He was seen walking into a shop and writing his name on a draw coupon after stealing jewels from a shop. The police checked the coupons and found all the passengers were residents except the suspect. The group was seen flying in and out of several GCC countries and the arrests were made last Friday.

Major Ahmed Al Merri, Director of Criminal Investigation, said, the police received a complaint that they found jewellery worth Dh300,000 missing from the shop.

He said, the thieves had tricked an employee by pretending not to know each other and diverted his attention when he showed them a large collection. The gang members confessed they stole from duty free at airports and left on flights to other Gulf countries, only to return to Dubai.

Khaleej Times, Dubai, 20 August 2010 (URL)


Summer Holidays Friday, July 02, 2010

Azad-Hye will resume in August 2010. We recommend you to spend your summer holidays in Armenia.

Tourism in Armenia

 


Website dedicated to late Hagop Kalsahakian (1936-2009) Friday, July 02, 2010

On the occasion of the first anniversary of his death, we would like to invite you to visit Mr. Hagop Kalsahakian's website, www.baronhagop.com (in Armenian)

Hagop is Azad-Hye editor Hrach Kalsahakian's father.

Պրն. Յակոբ (Քալ) Սահակեանին մահուան առաջին տարելիցին առիթով կը հրաւիրենք ձեզ այցելել իր յիշատակին նուիրուած կայքէջը՝ www.baronhagop.com


Sharjah: Community member Roupen Malatchalian dies in hospital Wednesday, June 30, 2010

Roupen MalatchalianRoupen Malatchalian (born 1966) has passed away in Al Zahra hospital in Sharjah on 29 June 2010 following brief period of illness.

Roupen used to work in Interplast company in Sharjah. He is married to Maria Dabbaghian and has one child.

May his soul rest in peace.

 (circular in Armenian)


Sharjah: Talent Show 2010 Monday, June 28, 2010

The Arts Committee in Sharjah is planning to have a talent show for all members of the community, on individual or group basis. The show will cover all age groups.

If you are interested please fill the form and send it to the Armenian Community Center in Sharjah.

 (FORM)

 

 


Memories from Bedros Parseghian (1932-2010) written by Nishan Basmajian Monday, June 28, 2010

Յուշիկներ Պետրոս Բարսեղեանէն

Bedros ParseghianԳրեց՝ Նշան Պասմաճեան

1976 Նոյեմբեր:

Ցոլակ Թիւթէլեանը, այդ տարիներուն Լիբանանի ՀՅԴ Կեդրոնական Կոմիտէի եւ Համազգայինի Կեդր. Վարչութեան կարեւոր անդամ, յանձնարարեց որ Ապրօ Ապրոյեանին փեսան Պետրոս Բարսեղեանը տեսնեմ գործի համար: Լսած էր Պետրոսէն որ ան Ծոցի երկիրներ պիտի գար, որովհետեւ «Պում» ի մէջ էին այս երկիրները: Զուգադիպաբար, Շարժայէն Հրայր Սողոմոնեանը լուր ղրկած էր ինծի, որ Պերճ Պետրոսեանի ցանկութեամբ հարցազրոյցի մը համար պէտք էր տեսնուէի Պետրոս Բարսեղեանին հետ: Ցոլակին ու Հրայրին տուած հեռաձայնի թիւերը իրարմէ տարբեր չէին: Ուրեմն երկու այս ընկերներս նոյն մարդուն ուղղած էին իրենց ցուցամատերը : «Սա ուրեմն լաւ մարդ պէտք է որ ըլլայ»ըսի մտքէս ու հեռաձայնին ընկալուչը վերցուցի հեռաձայնելու համար Պետրոսին:

- Պարոն Բարսեղեա՞նն է:

- Այո, ո՞վ կ՜ըլլայ խօսողը:

Read all


AGBU Armenian Virtual College breaks ground in UAE school Monday, June 28, 2010

Ohanessian School students and teachers gather for an introductory presentation about the Armenian Virtual College.The Armenian Virtual College (AVC) has expanded its horizons to certify two classes of students at the Ohanessian School in the United Arab Emirates for completing a course in Ancient Armenian History. The course, Ancient History up to the 5th century, is taught in Western Armenian and English.

The first session of AVC's Armenian History course began in October 2009, when students and their teacher in Sharjah, UAE, connected online with AVC's teacher in Yerevan. This hybrid model of online and on-site education involved the students physically gathering once a week in the Ohanessian School in Sharjah to learn a new multimedia lesson taught by their on-site teacher, and then continuing during the week to study online and communicate with the instructor in Yerevan through discussion forums, chat, emails, video and audio communication.

"The collaboration between AVC and Ohanessian school was a great experience for the school. I personally hope that AVC courses serve as an opportunity for many Armenians to regain their roots and learn their native tongue," says school Principal Nishan Basmajian.

Hratch Brunsuzian, the chair of AGBU's UAE Chapter and Chairman of the Board of Trustees of Ohanessian School, says the trustees unanimously adopted the AVC educational program for the school. "We agreed to form an additional class of 9th grade and a special class for those Armenians who do not speak their native language to implement the AVC online educational program," he says.

Read all


World Cup 2010 football games to be displayed live in the Armenian community center in Sharjah Thursday, June 10, 2010

World Cup 2010Ֆութպոլի Համաշխարային Խաղերու Մրցաշարք

Սիրելի Հայրենակիցներ,

Ինչպէս տեղեակ էք 11 Յունիսէն մինչեւ 11 Յուլիս 2010, Հարաւային Ափրիկէի մէջ տեղի պիտի ունենայ ֆութպոլի համաշխարհային խաղերու մրցաշարքը (Word cup):

Ուրախութեամμ կը յայտնենք մեր գաղութի հայորդիներուն թէ Վարչութեան տնօրինումով, սոյն մրցաշարքը արμանեակի միջոցաւ պիտի ցուցադրուի Բիէր Քէօսէեան սրահէն ներս:

Կը հրաւիրենք մեր գաղութի զաւակները վայելելու ընձեռուած առիթը, ընկերային ճոխ մթնոլորտի մէջ, հանդիսատես ըլլալու ֆութպոլի համաշխարհային խաղերու մրցաշարքին:

Յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար μարեհաճեցէք կապ հաստատել Վարչութեան ներկայացուցիչ` Պրն. Խաժակ Յովսէփեանի հետ 050-4827436:

Մուտքը ազատ է:

Հիւսիսային Էմիրութեանց Ազգային Վարչութիւն


Relaunch of That Place Bar in Yerevan on 10 June 2010 Tuesday, June 08, 2010

Boghos TutundjianPreviously living in UAE, Zak and Garo Walladian and their cousin Boghos Tutundjian are preparing to re-launch "That Place" Bar in Yerevan, Armenia, on 10 June 2010.

"That Place" is a family owned bar and grill in the heart of Yerevan, North Avenue.

The owners are members of "Tebi Hayrenik" movement.

See their group site on facebook here.

Photo: Boghos Tutundjian doing some repair work.


Seeking position in Armenian Diaspora schools Tuesday, June 08, 2010

My name is Angel Avetisyan. I was born in Yerevan in 1981. I graduated from The University of the name of Monte Melconian. I am a teacher of foreign language and translator by occupation. Now I work in Polytechnic University of Yerevan as a linguist about 2 years. I have knowledge of the following languages: Armenian, Russian, English and French.

I am seeking any suitable job in schools in Armenian diaspora.

Get the details of Angel Avetisyan and place comment here.


Yerkir Media: A new Armenian TV on satellite Friday, May 28, 2010

Azad-Hye introduces the Republic Day internet radio channel Thursday, May 27, 2010

Azad-Hye announces the launching of a 24-hour internet radio channel dedicated to the Republic Day (28 May 1918).

Enjoy Armenian patriotic songs all year round, dedicated to the freedom fighters and founders of the First Republic in 1918.

Click the above icon to hear the songs.

The channel is brought to you by:
Norair Kazandjian: Song sellection.
Sebouh Armenagian: Technical supervisor.
Hrach Kalsahakian: Administration.  

 


Ara Arakelian talks to Badouhan Emirates Thursday, May 27, 2010

Ara ArakelianHello. I am Ara Arakelian, 25 years old from Damascus, Syria.

I have been in Abu Dhabi since January 2010.

I am working here as an administration assistance in KIS (Khalidia Intersystems).

I studied Psychology and Business Administration in Damascus (separate degrees).

I am planning also to have my Master's degree in MBA or Human Resource Management (HRM) during my stay here in  the UAE.

I would be happy if I get to know new friends here in UAE.

Regards,

Ara Arakelian Email
050 7124793

Badouhan Emirates webpage


Sevag Davidian about the UAE journalists visiting Armenia Thursday, May 27, 2010

Dear Azad-Hye

The trip was a cooperation between the ANCME and Embassy of Armenia in UAE with five individuals sponsering the event.

The number of articles published to date is 15.

And the number of Journalists were 4.

What we learned? Healthy cooperation will lead us to success.


UAE journalists visit Armenia Saturday, May 22, 2010

A group of UAE journalists visited Armenia from 20-25 April 2010.

This was the first press trip organized in UAE by the Armenian National Council (Middle East office) with the participation of 5 journalists representing several well-known UAE dailies. 

The journalists had the chance to meet with high ranking officials in Yerevan, such as Hovik Aprahamyan (National Assembly Speaker), Armen Gevorgyan (Deputy Prime Minister and Minister of Territorial Administration), Arman Kirakossian (Deputy Foreign Minister), Armen Movsisyan (Energy Minister), Ara Bedrosyan (Deputy Minister of Economy and Minister of Tourism) and others. The ministers provided first-hand information about Armenia.

As a result, more than 10 articles and reports were published in the UAE media, covering various fields, including politics, economy, energy, tourism, investments, bilateral relations, etc. This has contributed in creating awareness about Armenia and Armenian issues in the UAE press in the past few weeks.

Read the detailed report


Armenia at the Middle East Food Exhibition in Abu Dhabi 2010 Saturday, May 22, 2010

From 26-28 April 2010, Armenia participated in the Middle East Food exhibition in Abu Dhabi, UAE. The Armenian stand was organized on the initiative of the Embassy of Armenia in Abu Dhabi and the Armenian Development Agency. 

See the list of the participating companies here.


Bridge Artsakh Economic Forum in Stepanakert (25-28 June 2010) Friday, May 07, 2010

Dear Azad-Hye Editor,
 
We would like to inform you that on 25-28 of June 2010 in the town Stepanakert- capital of Nagorno-Karabakh Republic will take place “Bridge Artsakh 2010” Economic Forum.

“Bridge Artsakh 2010” is a reliable bridge connecting Nagorno-Karabakh Republic with friends and the outside world. Thanks to the Forum, Armenian entrepreneurs from different countries will have the chance to get acquainted with the economic situation and investment possibilities in the NKR.

We are glad to invite you to take part in this Forum and would like to ask you to support it by circulating the information in your community.

With best regards,
N. Nazinyan
Chairman of the Organizing Committee

For participation please confirm by 19 of June 2010

Organizing Committee of the «Bridge Artsakh» Economic Forum
7 Abovyan str, Yerevan-10, Republic of Armenia
Tel.: (+ 374 10) 56 91 97
E-mail:
forum@bridge.am
URLs:  
www.master.am
www.bridge.am


Dubai: Armenian National Day celebration Wednesday, May 05, 2010

Flag of ArmeniaThe Council of the Armenian Community in Northern Emirates will celebrate the 28 May National Day event in New Carlton hotel in Dubai on 27 May 2010, starting from 09:00pm.

Singer Mher Minasian has been specially invited from Aleppo on this occasion.

Patrioritc songs will be performed, glorifying the liberation movement and the Armenian Republic of 1918-1920.  

Original announcement in PDF format in Armenian


Dubai: Roundtable with Dr. Armen Papazian (08 May 2010) Monday, May 03, 2010

Dr. Armen PapazianDate: May 8, 2010
Time: 6:00pm - 9:00pm
Location: Fairmont Hotel, Dubai

Dr. Armen Papazian will be addressing the AGBU Young Professionals on the roots of the financial crisis and where things stand today. A native of Lebanon, he has led a distinguished career in finance and academia, recently serving as the head of Islamic Finance for investment bank UBS and the Senior Vice President for Innovation and Development at the Dubai International Financial Exchange (DIFX).

Dr. Papazian is a graduate of Cambridge University, England, and was previously an Assistant Professor in financial economics at the American University in Dubai, UAE. His research interests include financial economics, development economics, financial systems, money, and wealth creation.

Contribution: 80 Dhs
Drinks and hors d'oeurves will be served.


Added: Thursday, January 06, 2011
Hits: 7453
Comments: 0
[ Back to Article Index | Post Comment ]


        Print
 
Bookmark and Share


Announcements
Azad-Hye Diary
UAE Armenians


   

Home · News · Forums · Articles · Directory · Links · Downloads · Photos · Services · Diary · Events Calendar · About Us

Copyright © Azad-Hye, 2003-2009. All Rights Reserved.